Over het NBG

Iedereen moet de Bijbel kunnen lezen in zijn of haar eigen taal. In Nederland, maar ook wereldwijd. Samen met leden en donateurs brengen we de Bijbel dichtbij, al 200 jaar.

Dat doen we door:

  • De Bijbel te vertalen
  • De Bijbel (zo betaalbaar mogelijk) beschikbaar te stellen
  • Het begrip van de Bijbel bevorderen
  • De relevantie van de Bijbel laten ervaren

Betrouwbare vertalingen

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het NBG vertaalt vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands. Eerder maakten we de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel, de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. Daarnaast ondersteunen we bijbelgenootschappen in andere landen bij vertaalprojecten.

Iedereen een eigen bijbel

Voor iedereen een begrijpelijke Bijbel in de eigen taal. In Nederland doen we dat met bijbels, revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar iedereen de complete Nieuwe Bijbelvertaling, Bijbel in Gewone Taal, Groot Nieuws Bijbel, NBG-vertaling 1951, Nije Fryske Bibeloersetting en de Statenvertaling kan lezen. Wereldwijd zoekt het NBG uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan we de handen ineen met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels te verspreiden.

De context van de Bijbel begrijpen

De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het NBG wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen we met vertalingen, lezingen, blogs, boeken en workshops over de Bijbel. Op debijbel.nl vinden bijbellezers uitleg bij bijbelse begrippen, filmpjes, foto’s en tijdlijnen, kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus.

Ervaren hoe relevant de Bijbel is, ook nu

De Bijbel is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven!

Bekijk onze projecten.