NBV Kerk- en huisbijbel met deuterocanonieke boeken

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) met deuterocanonieke boeken

Grotere uitgave van de NBV, zonder inleidingen.

52,50

Uitverkocht

De NBV Kerk- en huisbijbel

De NBV Kerk- en huisbijbel is de grotere uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De Bijbel heeft een stevige kaft, bevat geen inleidingen, maar is wel inclusief de deuterocanonieke boeken.

Over de Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 is de meest gebruikte vertaling in het Nederlandse taalgebied. In 2016 is de NBV verkozen als het belangrijkste boek van Nederland. Het is een betrouwbare vertaling vanuit de bronteksten, waarin de volle rijkdom van de Nederlandse taal is benut. De vertaling is gemaakt in hedendaags, natuurlijk Nederlands.

Kenmerkend voor deze vertaling is de manier waarop de eigen stijl en het karakter van de verschillende bijbelboeken zichtbaar wordt. Zo is de poëzie uit de bronteksten (bijvoorbeeld Psalmen en Hooglied) zo goed mogelijk omgezet in Nederlandse poëzie. De tekst blijft zo dicht mogelijk bij de brontekst, maar klinkt als poëzie.

Over de deuterocanonieke boeken

De Bijbel is een dik boek, maar er is een verschil van mening over de vraag hoe dik. Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken. Het Oude Testament bestaat volgens protestanten uit 39 boeken, maar volgens katholieken uit 46 boeken. De boeken die niet in de joodse of protestantse bijbel staan, maar wel in de katholieke, worden  de deuterocanonieke boeken genoemd.

Het gaat om de boeken Tobit, Judit, Ester (Grieks), 1 Makkabeeën, 2 Makkabeeën, Wijsheid, Wijsheid van Jezus Sirach, Baruch (inclusief de brief van Jeremia en Daniël (Grieks).

De term ‘deuterocanoniek’

De term deuterocanoniek komt van het Griekse woord deuteros, wat ‘tweede’ betekent. Het is gecombineerd met het woord canon (‘norm’ of ‘richtlijn’). Binnen de protestantse traditie worden deze boeken ook wel aprocrief (‘verborgen’) genoemd.

Misschien vindt u dit ook interessant

Naast de kerk- en huisbijbel zijn er ook andere edities van de NBV te koop. Denk bijvoorbeeld aan de NBV Huisbijbel Luxe, de Schrijfbijbel of De Van Gogh Bijbel.

Extra informatie

Aantal pagina's28
Nur code701
ISBN9789065392626
Gewicht:1074g
Afmetingen:222 × 152 × 40 mm

Achter de schermen

Jaap van Dorp, coordinator bijbelwetenschappen OT
Jaap van Dorp, wetenschappelijk medewerker Vertalen

‘De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 (NBV) is de meest complete vertaling van de Bijbel, bedoeld voor het hele Nederlandse taalgebied (Nederland, Vlaanderen en Suriname). Zowel de canonieke als de deuterocanonieke boeken zijn er in vertaald. De deuterocanonieke boeken zijn echter niet opgenomen in elke NBV, zodat iedere lezer zelf kan bepalen of hij of zij een bijbel met of zonder deuterocanonieke boeken gebruikt.

We noemen deze vertaling de Nieuwe Bijbelvertaling, maar wat maakt de NBV eigenlijk nieuw?
Bijbelwetenschappers komen steeds weer tot nieuwe ontdekkingen die de betekenis van de Bijbeltekst verduidelijken. Nieuwe bijbelvertalingen zijn van tijd tot tijd nodig om die nieuwe wetenschappelijke inzichten door te geven. Dat hebben wij als vertalers van de NBV ook gedaan.

Daarnaast verandert de Nederlandse taal ook steeds. De Bijbel komt het beste over als die vertaald is in het Nederlands zoals de lezer dat kent in het dagelijkse spraakgebruik en in de literatuur. Daar hebben wij bij het vertalen van de Bijbel extra op gelet.

Een ander aspect dat aandacht verdient is het feit dat de Bijbel veel wordt gelezen en voorgelezen, in de kerk, thuis, bij persoonlijke bijbelstudie. Als schrijvers niet op de (voor)leesbaarheid van een tekst letten, haken lezers en hoorders snel af. De (voor)leesbaarheid van de NBV was dan ook een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij het vertalen.

Als bijbelvertaler hoop ik dat de NBV de oorspronkelijke boodschap van de Bijbel toegankelijk maakt en dat iedereen deze vertaling in goed en hedendaags Nederlands met plezier leest.’